Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

de eigenaar: de eigenaar va de website;

gebruik(en): alle denkbare handelingen;

u: de gebruiker (bezoeker) van de website;

de content: alle in de website aanwezige inhoud.

 

Het onderstaande is van toepassing op alle pagina's van de website van B&BDe Kippenburgh. Door de pagina(s) te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is niet veranwoordelijk voor de content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.