Algemene voorwaarden

Wij heten u van harte welkom in De Kippenburgh en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.


Algemeen

Jan en Siny van der Wijst zijn eigenaar en beheerder van De Kippenburgh. De eigenaar kan zich laten vervangen door een familielid.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Bed & Breakfast De Kippenburgh.

Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.

Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.

Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.

De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.

Alle risico's met betrekking tot een verblijf in De Kippenburgh zijn voor rekening van de gebruikers.

Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.

Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen.

De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot De Kippenburgh ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.

Gasten van De Kippenburgh dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement


Reservering en bevestiging

De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per E-mail worden aangegaan.

Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt De Kippenburgh een bevestiging (mits plaats beschikbaar). Daarna is de reservering definitief.

Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.

Voor het reserveren van een verblijf in De Kippenburgh worden geen extra kosten in rekening gebracht.


Betaling

De verblijfskosten in De Kippenburgh dienen bij vertrek contant te worden voldaan. De eigenaar kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarde afwijken. De tarieven vindt u terug op de website www.bedandbreakfastberlicum.nl.


Annulering

Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen appartement alsnog aan derden kunnen aanbieden.

Bij annulering binnen 48 uur voor de ingangsdatum betaalt de contractant een vergoeding aan de beheerder. Deze bestaat uit 100% van de overeengekomen prijs.